top of page

Verzekerde zorg: 

De hulpverlening binnen de praktijk wordt doorgaans vergoed volgens de geldende wetgeving vanuit het basispakket voor de specialistische GGZ. U zult wel altijd de kosten in het kader van het eigen risico eerst zelf moeten betalen. Deze kosten bedragen voor 2022 385,00 euro 

Mocht u zich willen aanmelden en vragen hebben over de vergoeding dan adviseer ik u eerst contact met u zorgverzekeraar op te nemen en te vragen naar de vergoeding voor 'tweede lijns GGZ'.

In 2024 heeft de praktijk met de volgende verzekeraars contracten afgesloten: Achmea en haar labels, Menzis en haar labels, ASR en haar labels, ENO en haar labels, DSW en haar labels, ONVZ en haar labels en Zorg en Zekerheid en haar labels en Caresq en haar labels )

 

Er zijn dus geen contracten met:

VGZ en CZ en de labels die hierbij horen!

De praktijk heeft geen overeenkomst met uw verzekeraar. Wat nu? Ook als de praktijk geen contracten heeft kunt u in behandeling komen binnen het kader van de zorgverzekeringswet. Als u een restitutieverzekering heeft krijgt u zelf de rekening die doorgaans van 70 tot 100% vergoed wordt. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!) Als u een 'natura-verzekering' hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zult zelf een deel van de kosten moeten betalen. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!)

Structuur van de rekening: De betaling van uw zorg verloopt via een nieuwe structuur en er vindt facturatie per maand plaats. Dit is een wijziging per 01-01-2022. In de directe tijd is rekening gehouden met indirecte tijd (overleg met anderen, brieven, administratieve handelingen etc). Hierop is het tarief per zitting aangepast waarbij er per beroepsgroep een tarief door de overheid is gemaakt. Dit tarief is ook nog eens verschillend of u bij een instelling of bij een vrijgevestigde een behandeling hebt. De tarieven bij de laatste zijn lager. Ook al is het bedrag hoog. Denk dat verschillende zaken in dit tarief vallen (zoals de betaling van laboratoriumonderzoek bijvoorbeeld of het tussentijds moeten verzorgen van recepten en overleg met de apotheek)

Nota Bene: Als er geen contract is afgesloten en u heeft een 'natura' verzekering dan vergoedt de verzekeraar maar een deel van het bedrag (doorgaans 70 - 80 %). Bij een restitutieverzekering zal dit doorgaans hoger zijn, maar ook hier zijn verzekeraars niet altijd even transparant.

Mocht er sprake zijn van problematiek die niet door de basisverzekering vergoed wordt na verwijzing en diagnostiekfase dan hanteer ik het medisch specialisten normatieve uurtarief van 150 euro (zie voor verdere uitleg het kopje zelfbetalers). U kunt natuurlijk ook de keuze maken om naar een andere hulpverlener te gaan (basispsycholoog/gz-psycholoog die meer in de eerste lijn werkt.

Zelfbetaling:

Het is mogelijk om hulpverlening in het kader van psychiatrische of psychotherapeutische behandeling zelf te betalen los van het DBC-regime. De behandeling is identiek volgens de WGBO. Aangezien het zorgprestatiemodel  in dit geval niet noodzakelijk is worden in 2022 de volgende tarieven gehanteerd:

Het onderstaande tarief geldt voor 2022:

De kosten voor een sessie zijn 150 euro per 60 minuten, 15 euro voor telefonisch/mail overleg kort 0 - 5 min 35 euro voor telefonisch/mail overleg middel (5 tot 15 min) en 75 euro voor telefonisch.mail overleg lang (15 tot 30 minuten)

Tijd voor overige dossiervorming/brieven of verslagen zijn in deze prijs verdisconteerd.

Mocht u zelf en zonder verwijzing van de huisarts in behandeling willen komen dan is er een telefonische screening voordat de eerste afspraak gemaakt wordt.

Uitzonderingen:

Mocht uw financiële situatie bij zelfbetaling vervolghulp minder goed mogelijk maken dan kan ik het tarief omlaag bijstellen naar 100 euro/sessie bijvoorbeeld bij studenten, jongvolwassenen of zzp-ers met beperkte verdiensten. Hier kan samen naar gekeken worden.

Coaching:

Het is daarnaast mogelijk om individuele coaching- of supervisiesessies aan te vragen. Hierbij wordt uitgegaan van een hulpvraag die buiten het bestek ligt van de gezondheidszorg. De kosten voor individuele coaching- of supervisiesessies bedragen 150 euro per klokuur exclusief BTW

Er is vaak een verzoek voor sessies in de avonduren. De tijd hiervoor is beperkt en doorgaans wordt deze gebruikt voor psychotherapie in het kader van indicatie of systeemgesprekken.

Mocht u als zelfbetaler toch in de avond een sessie willen dan wordt er een toeslag van 20 euro vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur gerekend.

Klachten over de vergoeding van uw kosten:

Met Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).​ 

Annuleren van een afspraak:

Het kan altijd voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd per mail of telefonisch worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij no show of een te laat geannuleerde afspraak worden kosten in rekening gebracht ongeacht de reden van afmelding en aard van de sessie. De kosten bedragen 50 euro. Bij coachingsafspraken geldt het tarief van de sessies zelf. U kunt het bedrag niet terugvorderen bij uw verzekeraar.

bottom of page