top of page

Klachten:

Hoewel ik er naar streef duidelijk te zijn en open over datgene wat ik u kan bieden en niet kan bieden kan het zijn dat u ontevreden bent over de behandeling. Omdat ik van mening ben dat een klacht ook een advies voor verandering kan betekenen hoop ik dat u met mij bespreekt waar u niet tevreden over bent.


Komen wij er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling dan kunt ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie (VVPAO) waar ik bij aangesloten ben. U kunt dit schriftelijk doen bij de volgende organisatie:

Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

Email: klachtencie@ggzingeest.nl

Telefoonnummer: 0207885140

Deze klachtencommissie functioneert als interne klachtencommissie. De klacht wordt onafhankelijk beoordeeld.


U kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg. Deze klachtencommissie functioneert als externe klachtencommissie.

U vindt meer informatie op de volgende site:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Telefoonnummer: 070310 5380

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag

bottom of page