top of page

Annulering afspraak:

Het kan voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd per mail of telefonisch worden er geen kosten in rekening gebracht. Als de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of als u niet komt krijgt u een rekening. Vanaf 01-05-2013 is het bedrag 50 euro per sessie ongeacht de reden van afzegging. U kunt deze rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor afzeggen van coachingsafspraken binnen 24 uur geldt het tarief van de sessie.

No show:

Als u binnen een behandeling tweemaal in een kwartaal niet komt zonder af te zeggen dan is dat dusdanig therapieinterfererend gedrag dat een verdere behandeling in de praktijk niet mogelijk is tenzij er zeer duidelijke inhoudelijke redenen zijn waardoor de no show is ontstaan. In een vervolgsessie zal dat besproken worden en wordt beoordeeld of de behandeling alsnog gecontinueerd kan worden of wordt afgesloten.  

Annulering behandeling:

Het kan voorkomen dat u zich aangemeld heeft maar dat u toch afziet van een intake doordat het beter met u gaat of doordat u met een andere behandelaar in zee gaat. Als er door mij al een dossier aangemaakt is en telefonisch overleg met u of met de verwijzer gevoerd is dan wordt de (beperkte) tijd toch in het dossier opgenomen in het kader van pre-intake. Dit leidt dan tot een rekening die naar uw zorgverzekeraar gaat. Het gaat doorgaans om een beperkt bedrag, maar het is wel belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent als u zich bij mij aanmeldt en zich inschrijft.

bottom of page