top of page

Consultatie psychotherapeuten/klinisch psychologen.

Het kan voorkomen dat u in een behandeling een second opinion wilt m.b.t. de diagnose of van mening bent dat medicatie wellicht nodig is vanuit de ernst van de problematiek van de patiënt

Ik heb in mijn praktijk (beperkte) ruimte voor een dergelijke consultatie waarbij ik de volgende uitgangspunten hanteer:

1: U kunt de consultatie aanvragen als onderdeel van uw eigen DBC. Ik open niet zelf een aparte DBC aangezien in van mening ben dat het systeem niet op deze wijze gebruikt moet worden. Hoewel het systeem mijns inziens een systeem is met veel nadelen zijn er duidelijke afspraken over gemaakt waarbij bij de zelfstandige gevestigde psychotherapeutenpraktijk of psychiaterpraktijk de afspraak is dat als je de behandeling niet (in totaliteit) kunt bieden je of terugverwijst of een collega in je DBC mee kunt laten doen in het kader van onderlinge dienstverlening (zie DBC spelregels 2013, paragraaf 4.1)

2: Mijn tarief is 145 euro per uur vanaf 2020 waarbij ik mijn eigen diagnostiek doe, de indicatie voor medicatie stel en de follow up doe. Voor een diagnostisch traject moet u rekening houden met ongeveer 120 minuten directe tijd en 80 minuten indirecte tijd. Bij kinderen en jeugdigen kan er sprake zijn van een meer uitgebreid traject. Voor medicatieconsultatie, instelling en follow up moet u rekening houden met ongeveer 200 minuten directe tijd en 100 tot 150 minuten indirecte tijd. U krijgt zelf schriftelijke verslaglegging van de consultatie inclusief de minuten. U kunt deze informatie vervolgens in uw eigen dossier opnemen.

3: Voor de consultatie wil ik graag schriftelijke informatie over gestelde diagnose, behandelplan en verloop, dat bespoedigt mijn beoordeling.

4: Bij crises/suïcidaliteit blijft u de hoofdverantwoordelijke behoudens in de eerste weken na instelling van (eventuele) medicatie.

5: U krijgt een rekening waarbij data en minuten en verrichting gespecificeerd zijn. Deze verrichtingen kunt u in uw eigen DBC opnemen. De rekening wordt per kwartaal gestuurd of, bij kortdurende consultatie of instelling, aan het einde van de consultatie.

6: U bent zelf verantwoordelijk om voor afsluiten van de DBC met mij contact op te nemen met betrekking tot eventuele laatste consulten/medicatiecontacten. Mijn uitgangspunt is wel dat ik bij medicatie-instelling probeer om, na instelling, terug te verwijzen naar de huisarts..

bottom of page