top of page

Samenwerkingsverband:

Er zijn verschillende professionals waar ik mee samenwerk of waar ik naar verwijs mocht ik onvoldoende expertise hebben of geen ruimte.

Op mijn praktijkadres wordt samengewerkt met:

A. Oomen, psychotherapeut

B. van de Kar, psychiater

E. de Wolf, psychotherapeut

H. Oudshoorn, klinisch psycholoog

Th. Verbeek, psychotherapeut

Verdere samenwerkingsverbanden zijn er met:

P. Post, psychiater

N. van Poppel, psychiater

A. Bakker, psychiater

R. Korthals Altes, psychiater

E. van der Linden, psychiater

Buro Bloei, Mevr. S. Borgsteede, psycholoog

Buro Bloei, Mevr. M. Beckers, orthopedagoog

bottom of page