top of page

AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming)

 De AVG geldt als overkoepelende wet om de privacy te beschermen. Elke organisatie heeft een verplichting om duidelijk te maken hoe zij omgaat met uw gegevens. In het kader hiervan heeft de praktijk een AVG verklaring waarin staat beschreven hoe de praktijk omgaat met uw gegevens. U kunt deze verklaring inzien onder het kopje 'formulieren' en vanzelfsprekend kunt u e.e.a. ook bespreken tijdens de consulten.

Contracten 2024:

Met de volgende verzekeraars zijn er contracten in 2024

Zilveren kruis en haar labels: (Achmea, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, de Friesland) Inkooporganisatie ASR: (VVAA, ONVZ, PNO, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect, Zorg & Zekerheid,)

DSW (DSW, Intwente, Stadholland, ASR, De Amersfoortse, Ditzo)

Caresq (Promovendum, National Academic, Besured)

Er zijn geen contracten met: CZ, VGZ en de hieraan gekoppelde labels

Eigen bijdrage  2024:

De kosten voor een behandeling binnen de tweedelijns GGZ behoren tot het eigen risico. Dat eigen risico is voor 2024 vastgesteld op 385,00 euro. Houdt u hiermee rekening!

Routine Outcome Monitoring:

Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Tijdens de intake en in de loop van de behandeling zult u om die reden vragenlijsten via de mail toegestuurd krijgen die u in een beveiligde omgeving kunt invullen. Alleen ik zal de resultaten van de meting te zien krijgen en vervolgens met u bespreken. De organisatie (Embloom) die de metingen uitvoert heeft geen inzage! Voor meer informatie zie: www.embloom.nl

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Met ingang van 01-01-2017 is het hebben van een kwaliteitsstatuut binnen de ggz verplicht. Het kwaliteitsstatuut is centraal geregistreerd en wordt openbaar gepubliceerd. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vinden onder het kopje formulieren.

bottom of page