top of page

Na het adviesgesprek:

 Soms is er al gedurende de intake, gezien de klachten gestart met medicatie, maar doorgaans wordt dit pas gedaan na het adviesgesprek. In het adviesgesprek wordt ook besproken wat de mogelijkheden zijn voor behandeling.

Er wordt gebruikt gemaakt van diverse vormen van psychotherapie:

-cognitieve gedragstherapie

-oplossings gerichte therapie

-psychodynamische psychotherapie

-interpersoonlijke psychotherapie

-schematherapie.

-steunende structurerende psychotherapie

Het soort behandeling, de frequentie en de duur van de therapie is afhankelijk van het probleem en de diagnose.

In combinatie met de psychotherapie wordt in sommige gevallen medicatie verstrekt. Hierbij kunt u denken aan medicatie tegen somberheid, angst of aandachtsproblematiek.

Een behandeling is maatwerk waarbij het in alle gevallen belangrijk is dat u of uw kind centraal staat. In sommige situaties kan het zinvol zijn om een partner of ouders te betrekken bij de behandeling. Als het gaat om kinderen of jongeren is dit vanzelfsprekend.

Afhankelijk van de situatie zal ik soms voorstellen om een collega bij de behandeling te betrekken omdat het, zeker in het geval van jongeren regelmatig nodig is dat ieder een 'eigen aanspreekpunt' heeft.

Tijdens de behandeling wordt regelmatig gekeken of de doelen die gesteld zijn tijdens het adviesgesprek behaald worden en of er veranderingen moeten worden aangebracht in de sessies of in de frequentie van de behandeling.

De duur van een sessie is afhankelijk van de aard:

Een intakesessie of onderzoeksessie duurt 60 minuten. De tijd voor verslaglegging/registratie is 30 minuten.

Een medicatiecontrôle duurt maximaal 25 minuten. Er wordt 5 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 5 minuten voor verslaglegging.

Een therapiesessie duurt maximaal 50 minuten. Er wordt 5 minuten tijd gerekend voor voorbereiding/afronding en 10 minuten voor verslaglegging.

Doorverwijzing:

 Ik werk samen met diverse andere hulverleners. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen waarin ik niet gespecialiseerd ben zoals psychologisch testonderzoek. Soms kan een behandeling ook op het vlak van een therapie beter gegeven worden door een specialist (bijvoorbeeld een gedragstherapeut of een relatietherapeut) of is een intensievere behandeling noodzakelijk zoals dagbehandeling of klinische behandeling. Mocht dit het geval zijn dan bespreek ik met u de reden en nut van een doorverwijzing en verwijs ik u door als u instemt.

bottom of page