Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Algemeen
Ik ben in 2003 afgestudeerd als Psychiater en Psychotherapeut met als subspecialisatie Kinder- en Jeugdigen en werk sinds 2006 naast functies in instellingen als vrijgevestigde psychiater.
Mijn uitgangspunt ligt deels besloten in het volgende citaat van Vergilius: non omnia possumus omnes, wat vrij vertaald zoveel wil zeggen dat niet iedereen alles kan maar dat ieder zijn eigen aanleg heeft.
Zelfkennis, weten waar de sterke en zwakke kanten liggen en hier proberen zo adequaat mogelijk mee om te gaan is een fundament van mijn behandeling, naast het los komen van oude disfunctionele gedachten of gedragingen die ook samen kunnen hangen met de opvoeding of gebeurtenissen in de levensloop.
Binnen het vakgebied heb ik vooral kennis van en affiniteit met:
stemming- en angstproblematiek, autisme spectrum stoornissen, identiteitsproblematiek met inbegrip van genderproblematiek, adhd en persoonlijkheidsproblematiek.
Mijn ervaring is verder dat een wezenlijk aandeel van het effect van een behandeling, naast vakkundigheid, ligt in het vertrouwen wat u heeft in de behandeling en de behandelaar.
Dit zal in de intake dan ook altijd een punt zijn van aandacht.
 
Verkort Curriculum Vitae
Geboren: 04-12-1965
Opleiding:
Gymnasium B, Mollercollege Waalwijk
1984-1993
Studie Geneeskunde Rijksuniversiteit Limburg
met stageverblijf in ondermeer Mc-Master Canada, Santarem, Brazilië en AMC, Amsterdam.
1997-2003
Opleiding tot psychiater met subspecialisatie Kinder- en jeugdpsychiatrie, opleiding tot psychotherapeut.
Vanaf 2003
Werkzaam bij ondermeer de Bascule, afdeling RCKJP,
Mentrum en het RMPI, poliklinisch en dagklinisch.
Free lance werkzaamheden GGZ-Oostbrabant, Herlaarhof, Kabouterhuis, FACT-jeugd arkin, GGZ-ingeest polikliniek angst & stemming, Leo Kannerhuis, polikliniek Amsterdam
Opleiding tot pro justitia rapporteur, docent Rino Amsterdam en Utrecht en in company docent
cursus schematherapie, diverse bestuurswerkzaamheden.
Leergang coachen als professie 2014-2015.
Cursus EMDR 2017
Lid klachtencommissie Amsterdam en omstreken.
Vervolgcursus schematherapie 2018

Lidmaatschappen per 01-01-2018:
Nederlandse vereniging voor Psychiatrie
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten
Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en omstreken
 
Registratienummers:
AGB praktijkcode:03072783
AGB zorgverlenercode: 03069398
BIG registratie arts/psychiater: 59041467401
BIG registratie psychotherapeut: 29041467416