Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Klachten:
Hoewel ik er naar streef duidelijk te zijn en open over datgene wat ik u kan bieden en niet kan bieden kan het zijn dat u ontevreden bent over de behandeling. Omdat ik van mening ben dat een klacht ook een advies voor verandering kan betekenen hoop ik dat u met mij bespreekt waar u niet tevreden over bent.

Komen wij er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling dan kunt ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie (VVPAO) waar ik bij aangesloten ben. U kunt dit schriftelijk doen bij de volgende organisatie:
Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO
Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Email: klachtencie@ggzingeest.nl
Telefoonnummer: 0207885140
Deze klachtencommissie functioneert als interne klachtencommissie. De klacht wordt onafhankelijk beoordeeld.

U kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg. Deze klachtencommissie functioneert als externe  klachtencommissie.
U vindt meer informatie op de volgende site:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl
Telefoonnummer: 070310 5380
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag