Praktijk Lenz - Voor wie?
Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Voor wie is het behandelaanbod geschikt?
 Leeftijd:
Iedereen kan terecht. De nadruk en expertise van de praktijk ligt echter op dit moment bij jeugd en (jong)volwassenen van 16  tot 40 jaar.
 
Problematiek:
Stemmingsproblematiek, angstproblematiek, AD(H)D, Autisme, Lichte tot matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek, Ernstige identiteitsproblematiek inclusief genderproblematiek.
Trauma.
 
De klachten moeten al enkele maanden aanwezig zijn en verstorend zijn in het normale functioneren thuis, op school/werk of in de vrije tijd, dan wel minder lang aanwezig zijn maar ernstig van aard. E.e.a. in overleg met de verwijzer (huisarts of andere hulpverlener)
 De behandeling is ook mogelijk in het Engels of Duits.

Voor wie is het aanbod niet geschikt?
Binnen de praktijk is onvoldoende expertise aanwezig voor de diagnostiek of behandeling van de volgende problemen:
Primaire verslavingsproblematiek
Ernstige gedragsproblemen
Acute crisissituaties
Problematiek in het kader van OTS
Ernstige persoonlijkheidsproblematiek met regelmatige noodzaak tot crisisinterventie.

Het aanbod is verder niet geschikt voor leerproblemen, adviezen rondom schoolkeuze of beroepskeuze of hulpverlening bij scheiding of milde problematiek zoals rouwreacties of aanpassingsproblemen na scheiding of werkverlies.
Ook op geïsoleerde vragen in het kader van het verkrijgen van verklaringen voor extra schoolondersteuning, verlenging van tijd bij examens of dispensaties op leer- of werkvlak kan ik niet ingaan.