Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Samenwerkingsverband:
 
Er zijn verschillende professionals waar ik mee samenwerk of waar ik naar verwijs mocht ik onvoldoende expertise hebben of geen ruimte.
 
Op mijn praktijkadres wordt samengewerkt met:
A. Oomen, psychotherapeut
B. van de Kar, psychiater
E. de Wolf, psychotherapeut
H. Oudshoorn, klinisch psycholoog
Th. Verbeek, psychotherapeut

Verdere samenwerkingsverbanden zijn er met:
P. Post, psychiater
N. van Poppel, psychiater
A. Bakker, psychiater
R. Korthals Altes, psychiater
E. van der Linden, psychiater
Buro Bloei, Mevr. S. Borgsteede, psycholoog
Buro Bloei, Mevr. M. Beckers, orthopedagoog