Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
 
Algemene informatie 
 
 
 
http://www.psychiatrienet.nl/ 
 
 
 
 
http://www.vkjp.nl/ Ver. voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.      
 
Patiëntenverenigingen
 
 
http://www.adfstichting.nl/ Angst Dwang Fobie Stichting
 
http://www.balansdigitaal.nl/  o.a. ADHD bij kinderen en jongeren
 
 
 
 
http://www.vmdb.nl/ voor patienten met een bipolaire stoornis
 
http://www.transvisie.net/organisatie  bij genderproblematiek
 
http://www.tourette.nl/ voor mensen met Gilles de la Tourette
 
http://www.ypsilon.org/ voor mensen met psychose
 
Hulpverlening:
 
http://www.gripopjedip.nl/nl/Home/  voor jongeren met somberheid
 
 
http://www.handicap-studie.nl/home voor mensen met een handicap
 
http://www.kleurjeleven.nl/ voor mensen met somberheidsklachten
 
https://www.113online.nl/ voor mensen met suïcidegedachten
 
 
http://www.debascule.com/ Academisch Centrum voor K&J Psychiatrie