Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Privacy en geheimhouding:
Alle gegevens die u verstrekt vallen onder het beroepsgeheim. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dit geheim te doorbreken namelijk als er gevaar dreigt voor u of voor derden. In het geval van de behandeling van een jongere kan het voorkomen dat  ik informatie krijg waarvan ik van mening ben dat ook anderen (bijvoorbeeld de ouders) deze moeten bezitten. Dit zal ik echter altijd eerst met de jongere bespreken. Mijn ervaring is dat je binnen deze communicatie altijd tot een oplossing komt.
 
Privacy is binnen ons vak van groot belang. Soms is het wel in het belang van een behandeling dat er contact is met een eerdere behandelaar, school of de huisarts. U kunt er van uit gaan dat er geen overleg met derden plaatsvindt zonder dat dit van tevoren met u is besproken.
 
In het geval van kinderen en jongeren kan er sprake zijn van een situatie die dusdanig ernstig is dat er toch melding moet worden gemaakt (meldcode). Dit is een wettelijke verplichting! Mocht het mijn inziens nodig zijn dan zal ik dit eerst anoniem aan een collega voorleggen en vervolgens zo nodig met u bespreken.
 
Er kunnen redenen zijn dat de komst naar de praktijk voor uzelf of uw kind vanuit privacyoogpunt al lastig kan zijn. Op verzoek is er een (beperkte) mogelijkheid voor een eerste gesprek in de avonduren waarbij er doorgaans geen of weinig andere patiënten aanwezig zijn.