Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Contracten 2018:
Er verandert op dit moment veel in de GGZ. De verzekeraars stellen steeds hogere administratieve eisen en verwachten meer kortdurende behandelingen. Bovendien zijn sommige budgetten zeer klein omdat de verzekeraar die afstemt op de hoeveelheid verzekerden binnen de regio.
Om deze redenen heeft de praktijk maar met enkele grote verzekeraars contracten. 
Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk contracten in 2018
Zilveren kruis en haar labels: (Achmea, Agis, FBTO, Avero, Interpolis, OZF)  Inkooporganisatie Multizorg: (VVAA, ONVZ, PNO, Salland, Energiek, Zorg & Zekerheid, Beter Dichtbij, Ditzo, Eno, Holland zorg) De  Er zijn ook contracten via de volgend assuradeurs (Turien &co, IAK, Caresco en Aevita)  bij bovenstaande labels.

Verwijzingen vanaf 2017:
Een psychiater kan vanaf 2017 alleen binnen de specialistische ggz behandelingen verrichten als regiebehandelaar. Om te kunnen starten heb ik dus in ieder geval een verwijzing nodig van de huisarts voor de specialistische ggz of moet op de verwijzing duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing naar mijn naam of naar een psychiater.

Eigen bijdrage 2018:
De kosten voor een behandeling binnen de tweedelijns GGZ behoren tot het eigen risico. Dat eigen risico is voor 2017 vastgesteld op 385,00 euro. Houdt u hiermee rekening! Dit eigen risico geldt overigens niet voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Dit bedrag wordt via 
et zo dat patiënten die eerder in zorg geweest zijn bij nieuwe problematiek altijd voor gaan Routine Outcome Monitoring:
Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Tijdens de intake en in de loop van de behandeling zult u om die reden vragenlijsten via de mail toegestuurd krijgen die u in een beveiligde omgeving kunt invullen. Alleen ik zal de resultaten van de meting te zien krijgen en vervolgens met u bespreken. De organisatie (Telepsy) die de metingen uitvoert heeft geen inzage! Voor meer informatie zie: www.telepsy.nl

Kwaliteitsstatuut GGZ:
Met ingang van 01-01-2017 is het hebben van een kwaliteitsstatuut binnen de ggz verplicht. Het kwaliteitsstatuut is centraal geregistreerd en wordt openbaar gepubliceerd. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vinden onder het kopje formulieren.