Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Welkom op de website van
Thomas Lenz, psychiater/psychotherapeut

Op deze site wil ik u informatie geven over mijn praktijk. Via de kopjes aan de linkerzijde kunt u doelgericht informatie vinden over diverse onderwerpen. Hieronder en onder het kopje 'actueel'  staan enkele algemene berichten.

De praktijk biedt hulp voor iedereen vanaf 6 jaar bij de meest voorkomende psychische problemen.

Wachttijd en openingsdagen: Per 01 december 2016 is de wachttijd voor een intake 8 weken. Tot en met januari 2017 zijn de dagen dat de praktijk geopend is beperkt, namelijk woensdag en vrijdag. Na 1 januari zal uitbreiding plaatsvinden.

Contracten 2016 en 2017
Voor hulpverlening in het kader van specialistische ggz zijn er contracten afgesloten met Zilveren Kruis en  Multizorg. Er is geen contract met de CZ groep, VGZ groep en Menzis. Mocht u een restitutieverzekering hebben dan wordt de zorg wel vergoed behoudens het eigen risico. Voor kinderen en jeugdigen is er een contract met Amsterdam en enkele regiogemeenten.