Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Welkom op de website van
Thomas Lenz, psychiater/psychotherapeut

Op deze site wil ik u informatie geven over mijn praktijk. Via de kopjes aan de linkerzijde kunt u doelgericht informatie vinden over diverse onderwerpen. Hieronder en onder het kopje 'actueel'  staan enkele algemene berichten.

Wachttijd en openingsdagen: De praktijkdagen zijn maandag, woensdag, donderdagavond en vrijdag.
Per 10-06-2017 kan ik helaas geen nieuwe patiënten in zorg nemen door een te lange wachtlijst en beperking in het budget.
Per
Kind en Jeugd 2017: De hulpverlening voor kinderen en jeugdigen is sinds 2015 overgeheveld naar de gemeente (de zogenaamde transitie jeugdzorg).  Ik heb een contract met de gemeente Amsterdam en de omliggende gemeenten. Het budget hiervoor is echter beperkt waardoor er een beperking ligt op de hoeveelheid patiënten die ik kan accepteren binnen deze leeftijdsgroep. Per 20-02 zijn de aanmeldingen dusdanig dat ik geen helaas geen  nieuwe jeugdigen  in behandeling kan nemen. Er is een aanvraag voor budgetverruiming gedaan.

Volwassenen  2017:
Voor hulpverlening in het kader van specialistische ggz zijn er contracten afgesloten met Zilveren Kruis en  Multizorg. Er is geen contract met de CZ groep, VGZ groep en Menzis. Mocht u een restitutieverzekering hebben dan wordt de zorg wel vergoed behoudens het eigen risico.

Vakantie: De praktijk is gesloten van 12 tot en met 20 juni en van 4 tot en met 12 september.
De waarneming in kantoortijden vindt plaats door Dhr. N. van Poppel, psychiater. Telefoonnummer: 06 24 91 59 66