Praktijk Lenz - Praktijk voor Psychiatrie, psychotherapie en coaching
Welkom op de website van
Thomas Lenz, psychiater/psychotherapeut

Op deze site wil ik u informatie geven over de praktijk. Via de kopjes aan de linkerzijde kunt u doelgericht informatie vinden over diverse onderwerpen. Hieronder en onder het kopje 'actueel'  staan enkele algemene berichten.

Wachttijd en openingsdagen: De praktijkdagen zijn  maandag, dinsdagavond, woensdag en woensdagavond en  vrijdag.
De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is op dit moment 3 maanden.
Per
Kind en Jeugd 2017/2018: De hulpverlening voor kinderen en jeugdigen is sinds 2015 overgeheveld naar de gemeente (de zogenaamde transitie jeugdzorg).  Ik heb een contract met de gemeente Amsterdam en de omliggende gemeenten in 2017. Bekostigings- en regieveranderingen die door de gemeente zijn ingezet per 2018 zijn inhoudelijk en financieel op dit moment dusdanig dat ik de kwaliteit van zorg vanuit mijn professionele achtergrond niet kan borgen. Hierdoor kan ik helaas geen nieuwe kinderen en jeugdigen aannemen. Lopende behandelingen worden wel voortgezet.

Volwassenen  2017:
Voor hulpverlening in het kader van specialistische ggz zijn er contracten afgesloten met Zilveren Kruis en  Multizorg. Er is geen contract met de CZ groep, VGZ groep en Menzis. Mocht u een restitutieverzekering hebben dan wordt de zorg wel vergoed behoudens het eigen risico. Verschillende verzekeraars houden echter wel hun eigen vergoeding aan (markconforme tarieven) waardoor er een verschil kan ontstaan tussen de rekening en de vergoeding. Voor meer informatie zie : Wat? Kosten.

Vakantie: De praktijk is gesloten van  30 december  tot 29 februari
De waarneming in kantoortijden vindt plaats door Dhr. Noud van Poppel, psychiater. Telefoonnummer: 06 24 91 59 66